Program översikt

Detaljerat program i PDF (per den 23 maj)

Torsdag               31 maj

10.00-11.00

Registrering öppnar

11.00-12.00

Lunch

12.00-13.15

Invigning IDUN

13.15-14.30

Finns det möjlighet att vara en familj som andra när man har ett barn med funktionsnedsättning?

Malin Broberg, Docent och leg psykolog, Psykologiska institutionen Göteborgs universitet

14.30-15.00

Kaffe

15.00-16.30

Parallella seminarier 

16.30-17.30

Posterpresentationer

17.30-17.50

Kvalitet i habilitering, Kvalitetsregister HabQ

17.50-18.20

Att få mod och kraft att leva sitt liv

Camilla Björnehall, informatör i handikapprörelsen och journalist

19.30

Middag med underhållning, Folkets Hus

Fredag            1 juni

08.15-08.30

Inledning

08.30-09.30

Neurokognitiva funktioner i ett utvecklingsperspektiv

Lars Nyberg, professor i neurovetenskap, Umeå universitet

09.30-10.15

Kaffe - Utställning - Posters

10.15-11.45

Parallella seminarier 

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Parallella seminarier

14.00-14.30

Kaffe/utställning

14.30-15.30

Det räcker inte med kärlek

Jenny Lexhed, förälder och författare

15.30-15.45

Avslutning