Abstracts

 

Abstractinlämningen är nu stängd. Bekräftelser kommer att skickas 15 mars.

Årets teman är

  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Familjeperspektiv - föräldraskap, syskon
  • Hälsa
  • Samspel och delaktighet
  • Verksamhetsutveckling
  • Växande och utveckling

Abstract titel 
Max 75 tecken

Abstract text
Max 250 ord

Underrubrikerna Bakgrund, Syfte, Metod, Nuläge/Resultat och Slutsats inkluderas i texten.

Presentationstyper 

  • Muntlig presentation (15 min + 5 min för frågor)
  • Poster 70 x 100 cm (bredd x höjd)

Deadline
14 februari 2012

Frågor angående abstracts: abstracts-sweden@mci-group.com