Välkommen

Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering 
den 31 maj-1 juni 2012 i Umeå, Björkarnas stad


Temat för årets konferens är ”Barnet och familjen”       

Vi välkomnar alla personalkategorier som deltagare och medverkande.

Kvalitetsdagarna är en mötesplats för inspiration, utveckling och erfarenhetsutbyte mellan landets habiliteringar. Syftet är att stimulera god kvalitet i barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige genom att sprida de projekt och utvecklingsarbeten som pågår. Vi hoppas att kvalitetsdagarna ska inspirera till att utvärdera och dokumentera våra arbetssätt och metoder.

 

Har du något kvalitetsarbete eller forskningsprojekt som du vill presentera som ryms inom temat för konferensen så är detta rätta tillfället. Temat inrymmer växande, utveckling, samspel, delaktighet och hälsa ur såväl familjens som barnets och ungdomens perspektiv.

Har du något spännande projekt, arbete som du/ni vill presentera.  Gör det!

Dela med dig av dina erfarenheter och forskningsresultat.

 

Varmt Välkomna!

                    

Konferensen ordnas i samverkan med landstingen i norr